VINTAGE CREAM FLECK String button Envelopes - ALL SIZES

Vintage cream fleck card, lovely cream colour with tiny brown flecks.